Verduurzaming van het wagenpark

Wagenparkbeheer met het Flinc Fleet Management Systeem

Verduurzaming van het wagenpark

Als ervaren professional binnen de mobiliteitsbranche hebben we al veel ontwikkelingen gezien die de wereld van de mobiliteit deden veranderen. Zo is verduurzaming van het wagenpark nu ook een hot topic voor ondernemers geworden. Het is oprecht een wereld die continu in beweging is!

Klimaat akkoord

De weg naar een duurzame toekomst was al ingeslagen en in diverse plannen van de overheid en de mobiliteitstafel verwoord. Zo staat er in het klimaat akkoord dat de komende jaren flink wordt ingezet op het verduurzamen van mobiliteit. Daarnaast mikt het kabinet op 100% emissieloze verkoop van personen auto’s in 2030. Ook elektrisch rijden en rijden op waterstof wordt gestimuleerd. De komende jaren zal het laadnetwerk en voorzieningen voor duurzame auto’s worden verbetert.

Corona crisis

Naast deze plannen die er al van overheidswege lagen, zijn veel ondernemers ook zelf op zoek gegaan naar verduurzaming van hun wagenpark. Deze beweging hebben we tijdens de Coronacrisis alleen maar zien versnellen. Onderzoek onder ruim 250 bedrijven in opdracht van de ING toont aan dat de helft van deze bedrijven verduurzaming tijdens de corona crisis belangrijker is gaan vinden. Daarbij gaf ook één derde aan afgelopen jaar extra te hebben geïnvesteerd in het verduurzamen van hun organisatie. De coronacrisis heeft ons allemaal laten zien wat de invloed van een crisis op ons dagelijks leven kan zijn, zowel privé als ook als ondernemer. We zoeken naar een weg om leven en onderneming betaalbaar duurzaam te maken.

Transitie

Dat zien wij duidelijk terug in de vragen die we van ondernemers ontvangen. We bevinden ons immers momenteel in een transitie moment waarin ook de mobiliteit een andere invulling krijgt. Dat dit veel aspecten heeft is een duidelijke zaak.
Naast het introduceren van duurzame energiedragers en het stimuleren van elektrisch personenvervoer gaat de ondernemer starten met het verduurzamen van logistiek. Daarbij ook kijken naar het anders invullen van de mobiliteit van de medewerkers.

Fiscale voordelen & Subsidies

Dat dit ook door de overheid toegejuicht wordt is heel mooi en dat zien we terug in de subsidies en tegemoetkomingen die er zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de MIA subsidie en lage bijtelling, zo maken we gezamenlijk het verschil. Kortom, deze tijd nodigt op een bijzondere manier uit om naar de toekomst te kijken. De eigen toekomst. De toekomst van de onderneming. De toekomst van de wereld.

Wij adviseren alle ondernemers, ook bij een klein wagenpark, een plan te maken om het wagenpark te verduurzamen. Het beste kunt u daarbij gebruiken van een professionele mobiliteitspartner met een berg aan ervaring in combinatie met een gezonde dosis ambitie.

U kunt ons bereiken op +31 6 53 16 23 20, drive@fleetinvestmentcompany.nl of kom langs bij ons in Almelo. Natuurlijk kunt u ook alvast een kijkje nemen bij ons aanbod van duurzame voertuigen.